Блог

Распоред на функционална кујна

Првенствено кујната е простор во домот каде се поврзува семејството и треба да биде прикладно сме...

Олеснете си го процесот на купување недвижност – Вселив или стан во градба

Предности при купување на стан во градба Кога разгледувате објект во п...

Олеснете си го процесот на купување недвижност – Дел 1

Домот е чувство на топлина и сигурност. Да, токму така домот е чувство, прво се раѓа чу...

Кровови и кровни конструкции

Кров над глава - основна цел на градење живеалишта, била и останала. Постојат куќи без темел и бе...

Разлика помеѓу тераса, балкон и лоѓија

Кога се купува стан или куќа, често доаѓа до забуна дали има тераса, балкон или лоѓија. ...

Топлинска и звучна изолација во домовите

Објектите треба да се добро изолирани за да се заштити објектот од ладење во зимскиот период и од...

Како да го одберете идеалниот паркет во вашиот дом

Секоја просторија во домот има различни барања кои треба да се земат во предвид при избор на вист...

Уредување на домот по концепт на отворен простор

Уредувањето на домот по овој концепт на отворен простор идеално се вклопува во модерните тре...

Паркет, ламинат или таркет - идеално решение за под во домот

Кога го уредувате домот водите евиденција за секоја ситница која придонесува за негова автентично...