Блог

Разлика помеѓу тераса, балкон и лоѓија

Кога се купува стан или куќа, често доаѓа до забуна дали има тераса, балкон или лоѓија. ...

Топлинска и звучна изолација во домовите

Објектите треба да се добро изолирани за да се заштити објектот од ладење во зимскиот период и од...

Како да го одберете идеалниот паркет во вашиот дом

Секоја просторија во домот има различни барања кои треба да се земат во предвид при избор на вист...

Уредување на домот по концепт на отворен простор

Уредувањето на домот по овој концепт на отворен простор идеално се вклопува во модерните тре...

Паркет, ламинат или таркет - идеално решение за под во домот

Кога го уредувате домот водите евиденција за секоја ситница која придонесува за негова автентично...

Влијанието на боите во домот

Домот е место каде што се опуштаме после напорниот ден, место за релаксација, креативност, семејн...

Побарувачка на станови во Скопје (од наша перспектива)

Според досегашното наше искуство во работење со недвижности како што се градење и купопродажба, п...

Потребна документација за добивање одобрение за градба

Потребна документација и услови за добивање одобрение за градба Одобре...

Пронајдете го вашето идеално решение за греење во вашиот дом - Дел 4

Принципи на греење со нафта, електролитни котлиња, плин и со јаглен. Греење...