Oгласи

69 квадрати

2 спални

1 тоалет

134 квадрати

3 спални

2 тоалети

60 квадрати

2 спални

1 тоалет

45 квадрати

1 спална

1 тоалет

90 квадрати

3 спални

2 тоалети

50 квадрати

1 спална

1 тоалет

66 квадрати

2 спални

1 тоалет

52 квадрати

2 спални

1 тоалет

36 квадрати

1 спална

1 тоалет

108 квадрати

3 спални

3 тоалети

57 квадрати

2 спални

2 тоалети

115 квадрати

2 спални

2 тоалети

Нов стан 71м² во Влае

Ѓорче Петров

71 квадрати

2 спални

1 тоалет

83 квадрати

3 спални

2 тоалети

58 квадрати

2 спални

1 тоалет

46 квадрати

1 спална

1 тоалет

63 квадрати

2 спални

1 тоалет

54 квадрати

2 спални

1 тоалет

76 квадрати

3 спални

1 тоалет

71 квадрати

2 спални

1 тоалет

40 квадрати

1 спална

1 тоалет

50 квадрати

1 спална

1 тоалет

77 квадрати

3 спални

1 тоалет

36 квадрати

1 спална

1 тоалет