Блог пост

Олеснете си го процесот на купување недвижност – Вселив или стан во градба

Предности при купување на стан во градба

Кога разгледувате објект во почетна фаза на градба, секако најпрво го барате проектот да го разгледате.

Квадратура и распоред

Ја имате таа предност да видите кои квадратури на станови се планирани и доколку ја нема вашата посакувана квадратура тогаш може да се разговара со архитектот на фирмата и ќе ви се овозможи да ја одберете како и да се прилагоди распоредот по ваша желба. Во предност сте да одберете кат и ориентација која би ви одговарала најмногу. 

Следење на процесот на изградба на објектот

Освен што можете да ја одберете посакуваната квадратура и распоред, бидејќи објектот почнува со градба може да го следите целиот процес на градење, материјалите кои се користат и цела изработка на објектот и посакуваниот стан. Секако, на почеток е убаво да се разгледа проектот и техничкиот документ во кој се опишани материјалите за изградба и доколку нешто ве интересира да прашате и да промените уште на самиот почеток. Исто така, доколку сакате можете во оваа фаза на градба да си вметнете материјали при градба, изолација и слично во договор со инвеститорот. 

Цената

Помеѓу првите приоритети при изборот на стан е цената. Доколку купувате стан во почеток на градба имате привилегии да влијаете на начинот на плаќање и износот на сумата за станот . Ви се нудат поголем број опции во однос на цената и ратите на плаќање. 

Избор на материјали

Во понатамошните фази на градба може сами да си ги одберете плочките што ќе ви бидат ставени во ходникот, тоалетот, терасата и кујната. Како и видот на под, ламинат, паркет или таркет. Исто така доколку сакате можете да ја одберете и бојата и видот на вратите и да влијаете на останатите завршни изработки. Во договор со инвеститорот и во рамките на планираниот буџет се наоѓа заеднички компромис и во случаи кога би одбрале материјали кои го надминуваат буџетот најчесто се доплаќа за таа разлика која надминува.

Доколку ја одберете нашата компанија за соработка, нашата обврска е да ви ги обезбедиме потребните документации во врска со изградбата како и проектот, да ве советуваме во целиот процес при подготовка на купопродажниот договор со цел да бидете заштитени и сигурни. Ви помагаме при преговарање во однос на цената и најдобрите начини на плаќање како и најбезбедната опција за кредит индивидуално при претходно закажан состанок во определена банка. При изборот на стан ви ги нудиме најдобрите опции во однос на квалитет и безбедност.

Предности при купување на веднаш вселив стан

Пократко време за вселување

Доколку ви е ограничено времето за преселба во нов стан поради некои причини тогаш најубаво е да барате готов стан. Предноста тука е што веднаш може да се вселите и однапред го гледате готовиот простор, изгледот на станот и целиот објект. 

Кредитни опции

Ви се зголемуваат опциите за кредит бидејќи готовите станови имаат веќе имотен лист и олеснета е постапката за префрлување на сопственоста во однос на времетраењето. 

Заштеда во купување на мебел

Ако станот е веќе опремен ви ги скратува трошоците во однос на тој дел при купување на мебел и сл. 

Забелешка

Доколку станот се купува директно од инвеститор немате дополнителни давачки освен нотарски и адвокатски трошоци. Доколку станот се купува од друго лице односно е најмалку втора продажба тогаш освен нотарски и адвокатски трошоци се плаќа данок која што висина ја одредува општината. 

С.Б.