Блог

Начини за креативно преградување на просториите

За да се раздвојат две простории, постојат повеќе креативни начини што зафаќаат значително помалк...

Функционално искористување на просторот за детска соба

Детското катче кое претставува место за творење, игра и одмор е од голема важност за детето. Уред...

Освежување на просториите со тапети

Наједноставен и најбрз начин да се освежат ѕидовите во просториите каде престојуваме е облож...

Доколку не ангажирате нас за соработка при купување/продавање на недвижност

Доколку не ангажирате нас како компанија за соработка при купување на недвижност: 1. Те...

Замисли си желба.. и оствари ја!

Бидете мотивирани и решителни да го остварите она што ќе го посакате. Нова година, нови цели и ид...

Распоред на функционална кујна

Првенствено кујната е простор во домот каде се поврзува семејството и треба да биде прикладно сме...

Олеснете си го процесот на купување недвижност – Вселив или стан во градба

Предности при купување на стан во градба Кога разгледувате објект во п...

Олеснете си го процесот на купување недвижност – Дел 1

Домот е чувство на топлина и сигурност. Да, токму така домот е чувство, прво се раѓа чу...

Кровови и кровни конструкции

Кров над глава - основна цел на градење живеалишта, била и останала. Постојат куќи без темел и бе...