Таг: катастар

Имотен лист како доказ за сопственост на недвижен имот

Имотен лист како доказ за сопственост-  доколку продавате / купувате готов ...

Како до имотен лист по електронски пат?

Имотниот лист е јавна исправа со која се докажува сопственоста на имот. Осв ...