Таг: градежништво

Општи поими и објаснувања за градежништвото

Градежен објект е секоја одвоена, самостојна функционална целина (подземна, ...

Потребна документација за добивање Одобрение за градење

Потребна документација и услови за добивање одобрение за градење Одобрени ...

Олеснете си го процесот на купување недвижност – Дел 1

Домот е чувство на топлина и сигурност. Да, токму така домот е чувство, прво ...

Олеснете си го процесот на купување недвижност – Вселив или стан во градба

Предности при купување на стан во градба Кога разгледувате објект во почет ...