Детали за огласот

Плац 10 419м² во Идризово

25€
# 123 Автокоманда

Плацот се наоѓа во Идризово – Ограда. 


Вкупна површина е 10 419м² кои може да се поделат на два помали плаца од 5 431м² и 4 988м².


Дел од плацот се наоѓа во границите на урбан опфат каде е предвидено Г2- лесна и незагадувачка индустрија, Г3- сервиси и Г4- стоваришта, а дел е надор од границите на урбан опфат.
Цена: 25 евра/м² со простор за договор.

Соработка со нас

Телефони за контакт
Наташа 070 355 071 Смена 1 (08ч - 16ч)
Александар 071 217 771 Смена 2 (10ч - 17ч) и сабота (10ч - 15ч)

10419 квадрати

25€

Последни огласи

1150 м²

1 спална

1 тоалет

68 м²

3 спална

1 тоалет

54 м²

2 спална

1 тоалет

39 м²

1 спална

1 тоалет